olbrechtwojnowska

meting van het aantal metingen van transposon met behulp van de Droplet Digital PCR

Het schatten van de frequentie van routinematige asymptomatische PCR-tests bij verschillende detectie van SARS-CoV-2-infecties

Achtergrond:  Routinematige asymptomatische assessments met RT-PCR van mensen die omgaan met kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals medisch personeel in ziekenhuizen of zorgverleners in verzorgingshuizen, zijn gebruikt om uitbraken onder kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen voorkomen. Hoewel de piekgevoeligheid van RT-PCR hoog kan zijn, zal de kans op het detecteren van een infectie variëren gedurende het verloop van een infectie. De effectiviteit van routinematige asymptomatische assessments zal daarom afhangen van de testfrequentie en hoe de PCR- detectie in de loop van de tijd varieert.

Methoden:  We pasten een Bayesiaans statistisch mannequin aan op een dataset van tweemaal per week PCR-tests van gezondheidswerkers in het VK, uitgevoerd door zelf- toegediende nasofaryngeale uitstrijkjes, ongeacht de symptomen. We schatten gezamenlijk het tijdstip van infectie en de kans op een positieve PCR-test in de tijd na infectie; vervolgens vergeleken we asymptomatische teststrategieën door de kans te berekenen dat een symptomatische infectie wordt gedetecteerd voordat de symptomen zich voordoen en de kans dat een asymptomatische infectie wordt gedetecteerd binnen 7 dagen na infectie.

Resultaten:  We schatten dat de kans dat de PCR-test een infectie detecteerde een piek bereikte van 77% (54-88%) four dagen na infectie, afnemend tot 50% (38-65%) 10 dagen na infectie. Onze resultaten suggereren een aanzienlijk grotere kans op het detecteren van infecties 1-Three dagen na infectie dan eerder gepubliceerde schattingen. We schatten dat testen om de andere dag 57% (33-76%) van de symptomatische gevallen vóór het start zou detecteren en 94% (75-99%) van de asymptomatische gevallen binnen 7 dagen als de testresultaten binnen een dag werden geretourneerd.

Conclusies:  Onze resultaten suggereren dat routinematige asymptomatische assessments de detectie van een groot deel van de geïnfecteerde personen in een vroeg stadium van hun infectie mogelijk maken, op voorwaarde dat de assessments frequent zijn en de tijd tussen de check en de kennisgeving van de resultaten voldoende snel is.

olbrechtwojnowska
olbrechtwojnowska

Kwantitatieve meting van het aantal metingen van transposon met behulp van de Droplet Digital PCR

Spontane proliferatie van transponeerbare elementen draagt ​​bij aan genetische diversiteit op verschillende niveaus, zoals somatisch mozaïekisme, genetische divergentie in populatie en genoomevolutie. Een dergelijke genetische diversiteit is essentieel voor de aanpassing van planten aan een veranderende omgeving en dient als een waardevolle hulpbron voor gewasverbetering. Daarom is het nauwkeurig en efficiënt meten van de variatie in het aantal kopieën van transponeerbare elementen belangrijk om de omvang van hun proliferatie te begrijpen.

Droplet Digital PCR (ddPCR) is een nauwkeurige en gevoelige techniek waarmee de variatie in het aantal kopieën van een transposon kan worden gemeten. In het kort wordt genomisch DNA geëxtraheerd, verteerd en verdeeld in duizenden druppeltjes op nanoliterschaal. De TaqMan real-time PCR gevolgd door de fluorescentiedetectie op het eindpunt maakt de kwantitatieve meting van het aantal kopieën van sjabloon-DNA’s mogelijk. Hier in dit hoofdstuk beschrijven we de stapsgewijze process van ddPCR met behulp van EVADE retrotransposon van Arabidopsis als voorbeeld.

Vergelijking van computertomografie (CT) vorige met RT-PCR bij de diagnose van COVID-19 bij kinderen

Doel:  Deze studie was bedoeld om de bevindingen van de thorax- computertomografie (CT) te vergelijken met de testresultaten van de reverse-transcriptie-polymerasekettingreactie (RT-PCR) bij kinderen met een waarschijnlijke of definitieve diagnose van coronavirusziekte 2019 (COVID-19).

Methoden:  In deze retrospectieve archiefstudie werden pediatrische patiënten geïncludeerd die in het ziekenhuis werden opgevolgd met een mogelijke of definitieve diagnose van COVID-19 en die CT-thorax hadden bij presentatie. CT-scanbeelden van de patiënten werden opnieuw geïnterpreteerd door een kinderradioloog en vergeleken met hun RT-PCR-testresultaten.

Resultaten:  Van de in totaal 89 patiënten hadden 33 negatieve en 56 positieve RT-PCR-tests . De aanwezigheid van pulmonale laesies en consolidatie was statistisch vital hoger in de RT-PCR-negatieve groep dan in de RT-PCR-positieve groep (respectievelijk p = 0,037 en 0,001). Kwabbetrokkenheid van 0%-25% was hoger in de RT-PCR-positieve groep (p = 0,001), en kwabbetrokkenheid van 25%-50% en 50%-75% was vital hoger in de RT-PCR-negatieve groep (p = respectievelijk 0,001 en 0,005). Centrale en perihilaire betrokkenheid bleek statistisch vital te zijn in de RT-PCR-negatieve groep (respectievelijk p = 0,008 en 0,005).

Conclusie:  CT-bevindingen op de borst kunnen enkele aanwijzingen geven bij het voorspellen van RT-PCR- positiviteit bij kinderen met een waarschijnlijke diagnose van COVID-19. Het kwabbetrokkenheidspercentage tot 25% is een bevinding in het voordeel van patiënten met een positieve RT-PCR- check, terwijl 25%-75% kwabbetrokkenheid, centrale en perihilaire betrokkenheid en consolidatie kunnen worden geïnterpreteerd in het voordeel van patiënten met een negatieve RT-PCR check.

Positieve COVID19-PCR-patiënten als negatieve controles voor COVID19-antilichaamtests

COVID-19 serologische antilichaamtesten zijn recentelijk nodig voor een relatief snelle, betaalbare en waardevolle beoordeling van de immuniteit tegen COVID-19-infectie . Bovendien kunnen ze helpen bij het evalueren van de toereikendheid van het vaccinatieproces en de levensduur ervan. Er zijn beperkingen in de huidige benadering van het kiezen van de positieve en negatieve controlemonsters voor de validatie van die assessments. Hierin stellen we het gebruik van bloedmonsters van positieve COVID-19-patiënten voor, aan het start van het ziekteverloop, als negatieve controlebloedmonsters voor de antilichaamtesten. Voor meer precisie kunnen zowel de negatieve als de positieve controlemonsters van dezelfde patiënten worden verkregen, waarbij de nauwkeurigheid van de check zal afhangen van het vermogen om de seroconversie, van detectie van negatieve naar positieve antilichamen, bij dezelfde patiënt te detecteren.

Bovendien, wanneer de validatie van de check gepaard gaat met het detecteren/sequentiëren van het virale genoom bij die COVID-19-patiënten , kan dit ook helpen bij het bepalen van de nauwkeurigheid van de check bij het detecteren van de immuunrespons op specifieke virale varianten. Dit laatste idee is nodig voor het juiste beheer van de COVID-19-crisis, de productie van nieuwe vaccins en het evalueren van de efficiëntie van de vaccins. Ten slotte zou deze aanpak kunnen worden aangevraagd/geformuleerd door de regelgevende instanties als onderdeel van de validatie van de assessments en kan deze ‘in-house’ worden verkregen door gezondheidsinstellingen vóór klinisch gebruik.

Een systematische evaluation en meta-analyse van illegale COVID-19-patiënten die positief testen op RTCR

Achtergrond:  Met het toegenomen aantal patiënten dat ontslagen werd na het hebben van COVID-19 , hebben steeds meer onderzoeken gevallen gemeld waarvan de hertest positief was (RP) tijdens de herstelperiode, wat een nieuwe uitdaging voor de volksgezondheid met zich meebrengt voor de wereld.

Methoden:  We hebben gezocht in PubMed, Net of Science, The Cochrane Library, CNKI, WanFang en VIP van 1 december 2019 tot 31 december 2020 . De opgenomen onderzoeken werden beoordeeld met behulp van JBI-tools voor kritische beoordeling en de schaal van Newcastle-Ottawa. Het RP-percentage van ontslagpatiënten werd geanalyseerd met een meta-analyse. We hebben ons gehouden aan de PRISMA-rapportagerichtlijn.

Bevindingen:  We hebben 117 onderzoeken opgenomen met 2669 RP-deelnemers na ontslag. De methodologische kwaliteit van 66 casusrapporten was laag tot hoog, 42 casusreeksen en Three cohortstudies waren matig tot hoog, Three case-control research waren matig en Three cross-sectionele research waren laag tot matig. De klinische manifestaties van de meeste RP-patiënten waren delicate of asymptomatisch, en CT-beeldvorming en laboratoriumonderzoek waren gewoonlijk normaal. De bestaande risicofactoren suggereren dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan verloskundige patiënten, oudere patiënten en patiënten met comorbiditeiten. Het samenvattende RP-percentage was 12,2% (95% BI 10,6-13,7) met een hoge heterogeniteit ( 2  = 85%).

Interpretatie:  Tot op heden zijn de oorzaken en risicofactoren van RP resulteren in ontslagen patiënten niet volledig begrepen. Etiologische en klinische research van hoge kwaliteit zijn nodig om deze problemen te onderzoeken , zodat we strategieën kunnen ontwikkelen om het optreden ervan te beheersen en te voorkomen.

 

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-20 20×1 ml
EUR 338.4

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-5 5×1 ml
EUR 142.8

2×Taq PCR Master Mix(with dye)

K1034-50 50×1 ml
EUR 616.8

2 × Taq Plus Master Mix

P211-01 5 ml
EUR 160.8

2 × Taq Plus Master Mix

P211-02 15 ml
EUR 231.6

2 × Taq Plus Master Mix

P211-03 50 ml
EUR 466.8

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-01 5 ml (5×1ml)
EUR 144

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-02 15 ml (15×1ml)
EUR 183.6

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-03 50 ml (50 x 1 ml)
EUR 308.4

2 × Rapid Taq Master Mix

P222-04 50 ml (10×5ml)
EUR 308.4

Accuris Taq Plus Master Mix

PR1001-TP-1000 1 PC
EUR 992.89

Accuris Taq Plus Master Mix

PR1001-TP-200 1 PC
EUR 291.41

Accuris Taq Plus Master Mix

PR1001-TP-S 1 PC
EUR 83.75

2× EpiArt HS Taq Master Mix

EM201-01 1ml
EUR 174

2× EpiArt HS Taq Master Mix

EM201-02 5 ml (5×1ml)
EUR 363.6

2× EpiArt HS Taq Master Mix

EM201-03 15 ml (15×1ml)
EUR 770.4

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-01 5 ml
EUR 140.4

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-02 15 ml
EUR 175.2

2 × Taq Master Mix (Dye Plus)

P112-03 50 ml
EUR 283.2

Accuris Hot Start Taq Master Mix

PR1001-HS-1000 1 PC
EUR 589.04

Accuris Hot Start Taq Master Mix

PR1001-HS-200 1 PC
EUR 203.36

Accuris Taq Master Mix Red Dye

PR1001-R-1000 1 PC
EUR 360.31

Accuris Taq Master Mix Red Dye

PR1001-R-200 1 PC
EUR 145.94

Accuris Taq Master Mix Red Dye

PR1001-R-S 1 PC
EUR 83.75

Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)

BS9295 1ml
EUR 101.76

Taq PCR Master Mix (2X, Blue Dye)

BS9296 5ml
EUR 227.04

Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)

BS9297 1ml
EUR 101.76

Taq PCR Master Mix (2X, Red Dye)

BS9298 5ml
EUR 227.04

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-01 5 ml
EUR 159.6

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-02 15 ml
EUR 231.6

2 × Taq Plus Master Mix (Dye Plus)

P212-03 50 ml
EUR 466.8

2× EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

EM202-01 1ml
EUR 174

2× EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

EM202-02 5 ml (5×1ml)
EUR 363.6

2× EpiArt HS Taq Master Mix (Dye Plus)

EM202-03 15 ml (15×1ml)
EUR 770.4

2 × Taq Plus Master Mix II (Dye Plus)

P213-01 5 ml
EUR 160.8

2 × Taq Plus Master Mix II (Dye Plus)

P213-02 15 ml
EUR 231.6

2 × Taq Plus Master Mix II (Dye Plus)

P213-03 50 ml
EUR 466.8

Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye

PR1001-HSR-1000 1 PC
EUR 589.04

Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye

PR1001-HSR-200 1 PC
EUR 203.36

Accuris Hot Start Taq Master Mix Red Dye

PR1001-HSR-S 1 PC
EUR 83.75

Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (6000U)

9K-001-0018 6000U
EUR 1536.74

Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (500U)

9K-001-0031 500U
EUR 351.28

Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (3000U)

9K-001-0032 3000U
EUR 1088.87

Taq DNA Polymerase with dNTP Mix (1000U)

9K-001-0034 1000U
EUR 518.84

Green Taq Mix

P131-01 5 ml
EUR 142.8

Green Taq Mix

P131-02 15 ml
EUR 180

Green Taq Mix

P131-03 50 ml
EUR 297.6

Jade? Master Mix

M1105-500 each
EUR 529.2

Taqman Master Mix

M1121-500 each
EUR 529.2

Fast Probe Master Mix with Rox (200 rxn)

31016 2x1mL
EUR 280.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL

Fast Probe Master Mix with Rox (500 rxn)

31016-1 5x1mL
EUR 559.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL

Fast Probe Master Mix with Rox (5000 rxn)

31016-2 50x1mL
EUR 4645.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL

Taq DNA Polymerase - 5,000 units with separate dNTP Mix

3245d 1/EA
EUR 802.8

Fast-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (500U)

9K-001-0003 500U
EUR 575.22

Fast-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (2500U)

9K-001-0004 2500U
EUR 2465.38

High-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (250U)

9K-001-0005 250U
EUR 384.17

High-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (4x250U)

9K-001-0006 4x250U
EUR 1055.98

High-Taq DNA Polymerase with 10mM dNTP Mix (5000U)

9K-001-0020 5000U
EUR 2878.8

amfiSure PCR Master Mix

P0311-010 2x50 rxns
EUR 151.2

amfiSure PCR Master Mix

P0311-025 5X50 rxns
EUR 198

amfiSure PCR Master Mix

P0311-050 10X50 rxns
EUR 262.8

amfiSure PCR Master Mix

P0311-100 10x1ml
EUR 343.2

amfiSure PCR Master Mix

P0311-125 15X50 rxns
EUR 333.6

amfiSure PCR Master Mix

P0311-200 20x1ml
EUR 562.8

amfiSure PCR Master Mix

P0311-250 50x50 rxns
EUR 902.4

amfiSure PCR Master Mix

P0311-500 100x50 rxns
EUR 1509.6

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-010 2X50 rxns
EUR 181.2

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-025 5X50 rxns
EUR 327.6

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-050 10X50 rxns
EUR 537.6

amfiXpand PCR Master Mix

P0331-250 50x50 rxns
EUR 2247.6

2 × AceTaq Master Mix

P411-01 1 ml
EUR 142.8

2 × AceTaq Master Mix

P411-02 5 ml
EUR 189.6

2 × AceTaq Master Mix

P411-03 15 ml
EUR 314.4

Taqman Master Mix-iCycler

M1122-500 each
EUR 529.2

Taqman Master Mix-ROX

M1124-500 each
EUR 529.2

Taqman Master Mix-Multiplex

M1125-500 each
EUR 529.2

Volatile Organics Mix

60-BIG-MIX 1ML
EUR 120.84

5 Component Mix

AOAC-MIX-1 EACH
EUR 117.42

Seamless cloning Master Mix (Kit)

B632219 40RXN, 40prep
EUR 319.96

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-025 5X50 rxns
EUR 193.2

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-050 10X50 rxns
EUR 262.8

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-125 15X50 rxns
EUR 327.6

amfiSure Prime PCR Master Mix

P1311-500 100x50 rxns
EUR 1485.6

SYBR Green qPCR Master Mix

HY-K0501 5 mL (500 rxns)
EUR 315.6

RT Master Mix for qPCR

HY-K0510 1 mL (100 rxns)
EUR 349.2

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-025 5X50 rxns
EUR 198

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-050 10X50 rxns
EUR 267.6

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-125 15X50 rxns
EUR 338.4

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-250 50x50 rxns
EUR 902.4

amfiSure Advanced PCR Master Mix

P2311-500 100x50 rxns
EUR 1534.8

2 × Vazyme LAmp Master Mix

P311-01 1 ml
EUR 164.4

2 × Vazyme LAmp Master Mix

P311-02 5 ml
EUR 254.4

2 × Vazyme LAmp Master Mix

P311-03 15 ml
EUR 481.2

2 × Phanta Max Master Mix

P515-01 1 ml
EUR 174

2 × Phanta Max Master Mix

P515-02 5 ml
EUR 322.8

2 × Phanta Max Master Mix

P515-03 15 ml
EUR 690

AceQ qPCR Probe Master Mix

Q112-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 265.2

AceQ qPCR Probe Master Mix

Q112-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 775.2

AceQ U+ Probe Master Mix

Q113-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 320.4

AceQ U+ Probe Master Mix

Q113-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 1010.4

amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix

R5101-050 50 rxns
EUR 498

amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix

R5101-100 2X50 rxns
EUR 1016.4

amfiRivert cDNA Synthesis Master Mix

R5101-200 4X50 rxns
EUR 1453.2

Taqman Master Mix-Low ROX

M1123-500 each
EUR 529.2

Fast Probe Master Mix with Rox, trial size (100 rxn)

31016-T 1mL
EUR 169.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mL

Semi-volatile Organics Mix

76-BIG-MIX 1ML
EUR 150.48

Hot Start Taq DNA Polymerase - 1000 units with seperate dNTP mix

3293d 1/EA
EUR 428.4

Taq 2x PCR Mix 100 rxn

BA01501 100rxn
EUR 112.8
Description: High quality Taq polymerase for different PCR variations and downstream applications.

Taq 5x PCR Mix 12.5 mM

BT10402 250rxn
EUR 130.8
Description: High quality Taq polymerase for different PCR variations and downstream applications.

Volatile Organics Mix (76 Components)

8260-BIG-MIX 1ML
EUR 296.4

Fast Plus EvaGreen Master Mix for qPCR with Rox (200 rxn)

31014 2x1mL
EUR 273.6
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix with low Rox (500 rxn)

31014-1 5x1mL
EUR 524.4
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix with low Rox (5000 rxn)

31014-2 50x1mL
EUR 4291.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix with high Rox (500 rxn)

31015-1 5x1mL
EUR 524.4
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix with high Rox (5000 rxn)

31015-2 50x1mL
EUR 4291.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1mL

Forget-Me-Notâ„¢ EvaGreen qPCR Master Mix with ROX (500 reactions)

31042-1 5x1mL
EUR 326.4
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1mL

Forget-Me-Notâ„¢ EvaGreen qPCR Master Mix with ROX (200 reactions)

31042-20mL 2x10mL
EUR 592.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x10mL

Forget-Me-Notâ„¢ EvaGreen qPCR Master Mix with ROX (100 reactions)

31042-T 1mL
EUR 136.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mL

Forget-Me-Notâ„¢ Universal Probe Master Mix with ROX (500 reactions)

31044-1 1kit
EUR 396
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

Forget-Me-Notâ„¢ Universal Probe Master Mix with ROX (100 reactions)

31044-T 1kit
EUR 136.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1kit

TAQuest™ qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *No ROX*

17270 1 mL
EUR 99

TAQuest™ qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *No ROX*

17271 5 mL
EUR 308

TAQuest™ qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *Low ROX*

17272 1 mL
EUR 99

TAQuest™ qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *Low ROX*

17273 5 mL
EUR 308

TAQuest™ qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *High ROX*

17274 1 mL
EUR 99

TAQuest™ qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *High ROX*

17275 5 mL
EUR 308

Fast Probe Master Mix (200 rxn)

31005 2x1ML
EUR 280.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1ML

Fast Probe Master Mix (500 rxn)

31005-1 5x1ML
EUR 559.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 5x1ML

Fast Probe Master Mix (5000 rxn)

31005-2 50x1ML
EUR 4645.2
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 50x1ML

Pfu 2x Master Mix - 200 Reactions

3326 1/EA
EUR 360

2x SYBR Green qPCR Master Mix

B21202 5 mL
EUR 268.8
Description: Our 2x SYBR Green qPCR master mix performs toe to toe in all qPCR assays with the most well known brands on the market but surpases them significantly in cost-efficiency.

2x SYBR Green qPCR Master Mix

B21203 25 mL
EUR 1027.2
Description: Our 2x SYBR Green qPCR master mix performs toe to toe in all qPCR assays with the most well known brands on the market but surpases them significantly in cost-efficiency.

PCR-EZ D-PCR MASTER MIX

BS294 100RXN, 100prep
EUR 112.2

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-01 1 ml
EUR 142.8

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-02 5 ml
EUR 189.6

2 × AceTaq Master Mix (Dye Plus)

P412-03 15 ml
EUR 314.4

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-005 5x1 ml
EUR 262.8

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-010 10x1 ml
EUR 380.4

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-050 50x1 ml
EUR 1453.2

amfiSure ONE PCR Master Mix(2X)

P7000-100 100x1 ml
EUR 2522.4

Maximo Dry-Master Mix (Lyophilized Polymerase)

S295 192 rcs (20µl, in plates or tubes)
EUR 159.6

AceQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q511-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 265.2

AceQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q511-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 775.2

ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q711-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 265.2

ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix

Q711-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 775.2

ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix

Q811-02 500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 332.4

ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix

Q811-03 2500 rxn (20 μl/rxn)
EUR 1107.6

amfiRivert II cDNA Synthesis Master Mix

R5500-050 50 rxns
EUR 448.8

amfiRivert II cDNA Synthesis Master Mix

R5500-100 2x50rxns
EUR 692.4

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-050 50 rxns
EUR 494.4

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-100 2x50 rxns
EUR 805.2

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-200 4X50 rxns
EUR 1453.2

amfiRivert cDNA Synthesis Prime Master Mix

R5610-500 10x50 rxns
EUR 3057.6

Gloria Nova HS 2x Master Mix

RK20717 1mL Ask for price

Entrans 2X qPCR Probe Master Mix

RK21208 40 RXN Ask for price

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix with low Rox (100 rxn): (1mL)

31014-T 1mL
EUR 160.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mL

Fast Plus EvaGreen Master Mix for qPCR with High Rox (200 rxn)

31015 2x1mL
EUR 273.6
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 2x1mL

Fast Plus EvaGreen qPCR Master Mix with High Rox (100 rxn): (1mL)

31015-T 1mL
EUR 160.8
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1mL

TAQuest™ FAST qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *No ROX*

17276 1 mL
EUR 99

TAQuest™ FAST qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *No ROX*

17277 5 mL
EUR 308

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *