Strategia redukcji cytotoksyczności i uzyskania skuteczności estetycznej po 15 minutach wybielania zębów w gabinecie

  1. 6Ocenić in vitro skuteczność estetyczną i cytotoksyczność żelu wybielającego zawierającego 35% nadtlenek wodoru (BG-35% H 2 O 2 ) stosowanego w różnych odstępach czasu na szkliwie pokrytym lub nie polimerycznym .
  2.  Rusztowania z nanowłókna ( NSc ) i katalizator podkładowy (PrCa) zostały użyte do pokrycia bydlęcych krążków szkliwa/zębiny przed nałożeniem BG-35% H 2 O 2 , zgodnie z następującymi grupami: G1-kontrola ujemna (NC, bez leczenia ); G2, G3 i G4-BG-35% H 2 O 2  aplikowane przez 3 × 15, 2 × 15 i 15 min; G5, G6 i G7-BG-35% H 2 O 2  nałożone na szkliwo pokryte NSc i PrCa 3 × 15; 2 × 15 i 15 min. Pożywkę hodowlaną ze składnikami żelu dyfundowanego przez krążki nakładano na komórki MDPC-23, które oceniano pod względem żywotności (VB), integralności błony (IM) i stresu oksydacyjnego (OxS). Ilość H 2 OAnalizowano również skuteczność rozproszoną i estetyczną (ΔE/ ΔWI ) tkanek zęba (ANOVA/Tukey; p < 0,05). Jedynie G7 był podobny do G1 pod względem VB (p > 0,05).
  3. Najniższa wartość dyfuzji H 2 O 2 wystąpiła w G4 i G7, gdzie komórki wykazywały najmniejszą wartość OxS niż G2 (p < 0,05). Pomimo tego, że G5 wykazywał największy ΔE w pozostałych grupach (p < 0,05), skuteczność estetyczna obserwowana w G7 była zbliżona do G2 (p > 0,05). ΔWI wskazało na większy efekt wybielania w grupach G5, G6 i G7 (p < 0,05).
  4. Pokrycie szkliwa zębowego biomateriałami polimerowymi skróciło czas i skróciło cytotoksyczność BG-35%H 2 O 2.
  5.  Pokrycie szkliwa zębowego biomateriałami polimerowymi umożliwia bezpieczniejszą i szybszą aplikację BG-35%H 2 O 2  .

  Ryboflawina jako obiecujący środek przeciwdrobnoustrojowy? Przegląd z wielu perspektyw.

  Ryboflawina, bardziej znana jako witamina B2, wchodzi w skład składnika kompleksu witamin B. Ryboflawina składająca się z dwóch ważnych kofaktorów, mononukleotydu flawiny (FMN) i dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), które biorą udział w wielu procesach oksydacyjno-redukcyjnych i metabolizmie energetycznym.

  Oprócz utrzymania zdrowia ludzkiego, różne źródła donoszą, że ryboflawina może hamować lub dezaktywować wzrost różnych patogenów, w tym bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, podkreślając możliwą rolę ryboflawiny jako środka przeciwdrobnoustrojowego.

  Co więcej, ryboflawina i flawiny mogą wytwarzać reaktywne formy tlenu (ROS) po wystawieniu na działanie światła, wywołując uszkodzenia oksydacyjne w komórkach i tkankach, a zatem są doskonałymi naturalnymi fotosensybilizatorami.

  Kilka badań zilustrowało skuteczność terapeutyczną fotoaktywowanej ryboflawiny przeciwko infekcjom szpitalnym i infekcjom bakteryjnym opornym na wiele leków, a także infekcjom biofilmu związanego z drobnoustrojami, ujawniając potencjalną rolę ryboflawiny jako obiecującego kandydata przeciwdrobnoustrojowego, który może służyć jako jedna z alternatyw w zwalczaniu globalny kryzys pojawienia się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obserwowany u różnych drobnoustrojów chorobotwórczych.

  Ryboflawina może również brać udział w modulowaniu odpowiedzi immunologicznych gospodarza, co może zwiększać usuwanie patogenów z komórek gospodarza i zwiększać obronę gospodarza przed infekcjami drobnoustrojowymi. Zatem podwójne działanie ryboflawiny zarówno na patogeny, jak i odporność gospodarza, odzwierciedlone przez jej silne działanie bakteriobójcze i łagodzenie stanu zapalnego w komórkach gospodarza, dodatkowo sugeruje, że ryboflawina może być potencjalnym kandydatem do interwencji terapeutycznej w rozwiązywaniu infekcji drobnoustrojowych.

  W związku z tym niniejszy przegląd miał na celu dostarczenie pewnych informacji na temat obiecującej roli ryboflawiny jako kandydata na środek przeciwdrobnoustrojowy, a także immunomodulatora gospodarza z perspektywy wielu perspektyw, a także omówienie zastosowania i wyzwań związanych ze stosowaniem ryboflawiny w terapii fotodynamicznej przeciwko różnym patogenom i zakażenia bakteryjne związane z biofilmem.

   

  Przygotowanie, właściwości i zastosowanie fluorescencyjnych kropek węglowych na bazie lignocelulozy.

  Kropki węglowe (CD) to stosunkowo nowy rodzaj fluorescencyjnego materiału węglowego o doskonałej wydajności i szerokim zastosowaniu. Jako najłatwiej dostępny i szeroko rozpowszechniony zasób biomasy, lignoceluloza jest odnawialnym biozasobem o dużym potencjale . Badania nad przygotowaniem płyt CD z lignocelulozą (LC-CD) stały się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W porównaniu z innymi źródłami węgla, lignoceluloza jest tania, bogata w różnorodność strukturalną, wykazuje doskonałą biokompatybilność [1]  , a struktury płyt CD przygotowanych z ligniny, celulozy i hemicelulozy są podobne.

  W niniejszym przeglądzie podsumowano postęp w badaniach nad przygotowaniem płyt CD z lignocelulozy w ostatnich latach oraz dokonano przeglądu tradycyjnych i nowych metod przygotowania, właściwości fizycznych i chemicznych, właściwości optycznych oraz zastosowań płyt LC-CD, zapewniając wskazówki dotyczące tworzenia i ulepszania płyt LC-CD. Ponadto podkreślono również wyzwania związane z syntezą LC-CD, w tym interakcję różnych składników lignocelulozowych na tworzenie LC-CD oraz mechanizm zarodkowania i wzrostu LC-CD; na tej podstawie zbadano aktualne trendy i możliwości płyt LC-CD i przedstawiono pewne metody badawcze dla przyszłych badań.

  Ocena odpowiedzi pojemnościowej w ogniwach słonecznych metalohalogenkowych z perowskitu.

  Ogniwa słoneczne z perowskitu (PSC) składają się z wieloaspektowej architektury urządzenia i obejmują złożoną ekstrakcję ładunku (zarówno elektronicznego, jak i jonowego), co sprawia, że ​​zadanie to wymaga odblokowania źródła różnych procesów fizycznych zachodzących w PSC.

  Pojemność w PSC zależy od kilku zewnętrznych zakłóceń, w tym częstotliwości, oświetlenia, temperatury, zastosowanego obciążenia i, co ważne, od modyfikacji interfejsu perowskitów/styk selektywny ładunek. Prawdopodobnie różne funkcje, w tym interfejs międzyfazowy i masowy; jonowy i elektroniczny transport ładunków w PSC zachodzi w różnych skalach czasowych.

  Spektroskopia pojemnościowa jest dominującą techniką odkrywania różnych zjawisk fizycznych, które występują w PSC w różnych skalach czasowych. Głębsza wiedza na temat odpowiedzi pojemnościowej PSC jest niezbędna do zrozumienia kinetyki nośników ładunku i odblokowania fizyki urządzenia. Praca ta zwraca uwagę na pojemnościową odpowiedź PSC i jej zastosowanie do odblokowania fizyki urządzenia, która jest niezbędna do dalszej optymalizacji i poprawy wydajności urządzenia.

  Wgląd w degradację mikrobiologiczną benzo[a]pirenu: obecny stan i postęp w badaniach.

  Benzo[a]piren (BaP) to policykliczny węglowodór aromatyczny o dużej masie cząsteczkowej, powstający w wyniku niepełnego spalania substancji organicznych. Z biegiem lat uwalnianie BaP w atmosferze gwałtownie wzrosło, zagrażając ludzkiemu życiu. BaP może tworzyć wiązania z DNA, co prowadzi do tworzenia adduktów DNA, powodując raka.

  Dlatego rozwiązanie problemu jego usunięcia ze środowiska jest dość istotne, chociaż wymaga bardzo uciążliwego i żmudnego procesu ze względu na jego oporny charakter.

  Aby rozwiązać te problemy, podjęto wiele wysiłków, aby opracować fizyczne i chemiczne technologie degradacji BaP, które nie były ani opłacalne, ani przyjazne dla środowiska. Z drugiej strony, degradacja BaP przez drobnoustroje zyskała wiele uwagi ze względu na dodatkową zaletę wysokiego poziomu różnorodności drobnoustrojów, która zapewnia ogromny potencjał degradacji substancji bez naruszania zrównoważenia środowiskowego.

  test product

  22332 National Diagnostics 2 2.76 EUR

  new product test

  23432342 National Diagnostics 2 2.4 EUR

  Test productt 2

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa National Diagnostics 0 Ask for price

  Diogenes Kit

  NAT1000 National Diagnostics 1KIT 270 EUR

  Hydrogen Peroxide Assay Kit

  NAT1002 National Diagnostics 1KIT 308.4 EUR

  ProtoBlock System

  NAT1004 National Diagnostics 1KIT 122.4 EUR

  450ML PBS 10X

  NAT1006 National Diagnostics 450ML 96 EUR

  4L PBS 10X

  NAT1008 National Diagnostics 4L 238.8 EUR

  ProtoGlow ECL 200ml Kit

  NAT1010 National Diagnostics EACH 354 EUR

  ProtoGlow ECL 500ml Kit

  NAT1012 National Diagnostics EACH 627.6 EUR

  100G Acrylamide

  NAT1014 National Diagnostics 100G 120 EUR

  500G Acrylamide

  NAT1016 National Diagnostics 500G 261.6 EUR

  1KG Acrylamide

  NAT1018 National Diagnostics 1KG 412.8 EUR

  25G AquaPor LE

  NAT1020 National Diagnostics 25G 132 EUR

  100G AquaPor LE GTAC

  NAT1022 National Diagnostics 100G 250.8 EUR

  500G AquaPor LE GTAC

  NAT1024 National Diagnostics 500G 878.4 EUR

  25G AquaPor ES

  NAT1026 National Diagnostics 25G 152.4 EUR

  100G AquaPor ES

  NAT1028 National Diagnostics 100G 350.4 EUR

  25G AquaPor LM

  NAT1030 National Diagnostics 25G 288 EUR

  100G AquaPor LM

  NAT1032 National Diagnostics 100G 860.4 EUR

  25G AquaPor HR

  NAT1034 National Diagnostics 25G 236.4 EUR

  100G AquaPor HR

  NAT1036 National Diagnostics 100G 592.8 EUR

  25G AquaPor 3:1

  NAT1038 National Diagnostics 25G 250.8 EUR

  100G AquaPor 3:1

  NAT1040 National Diagnostics 100G 570 EUR

  25G Bis (Methylene Bis-Acrylamide)

  NAT1042 National Diagnostics 25G 100.8 EUR

  25G DATD Ultrapure

  NAT1044 National Diagnostics 25G 168 EUR

  250G Glycine

  NAT1046 National Diagnostics 250G 94.8 EUR

  1KG Glycine Ultrapure

  NAT1048 National Diagnostics 1KG 128.4 EUR

  250G Tris

  NAT1050 National Diagnostics 250G 102 EUR

  1KG Tris Ultrapure

  NAT1052 National Diagnostics 1KG 177.6 EUR

  100G Tricine

  NAT1054 National Diagnostics 100G 120 EUR

  100G Ion Exchange Resin (mixed bed)

  NAT1056 National Diagnostics 100G 96 EUR

  25G Riboflavin

  NAT1058 National Diagnostics 25G 96 EUR

  25ML TEMED

  NAT1060 National Diagnostics 25ML 99.6 EUR

  25G Ammonium Persulfate

  NAT1062 National Diagnostics 25G 96 EUR

  100G Ammonium Persulfate

  NAT1064 National Diagnostics 100G 118.8 EUR

  1G Dithiothreitol (DTT)

  NAT1066 National Diagnostics 1G 103.2 EUR

  5G Dithiothreitol (DTT)

  NAT1068 National Diagnostics 5G 183.6 EUR

  50ML 2-Mercaptoethanol

  NAT1070 National Diagnostics 50ML 112.8 EUR

  100G SDS Ultrapure

  NAT1072 National Diagnostics 100G 111.6 EUR

  1KG SDS Ultrapure

  NAT1074 National Diagnostics 1KG 457.2 EUR

  250G Urea

  NAT1076 National Diagnostics 250G 98.4 EUR

  1KG Urea

  NAT1078 National Diagnostics 1KG 138 EUR

  450ML Glycerol Ultrapure

  NAT1080 National Diagnostics 450ML 132 EUR

  200ML Tween 20 Ultrapure

  NAT1082 National Diagnostics 200ML 132 EUR

  1L Tween 20

  NAT1084 National Diagnostics 1L 169.2 EUR

  200ML Formamide

  NAT1086 National Diagnostics 200ML 111.6 EUR

  500ML Boric Acid

  NAT1088 National Diagnostics 500ML 103.2 EUR

  100G EDTA

  NAT1090 National Diagnostics 100G 94.8 EUR

  500G EDTA

  NAT1092 National Diagnostics 500G 177.6 EUR

  GelDry Film 11 X 12 cm

  NAT1094 National Diagnostics PK50 100.8 EUR

  25ML Formamide CE

  NAT1096 National Diagnostics 25ML Ask for price

  25ML Glass Bond

  NAT1098 National Diagnostics 25ML 158.4 EUR

  450ML Glass Free

  NAT1100 National Diagnostics 450ML 196.8 EUR

  GelDry Film 22.5 X 22.5 cm

  NAT1102 National Diagnostics PK50 130.8 EUR

  1L DEPC Treated Water

  NAT1104 National Diagnostics 1L 120 EUR

  Sterling Rapid Silver Stain Kit

  NAT1106 National Diagnostics 1KIT 265.2 EUR

  1L ProtoBlue Safe

  NAT1108 National Diagnostics 1L 159.6 EUR

  4L ProtoBlue Safe

  NAT1110 National Diagnostics 4L 282 EUR

  1L ProtoStain Blue

  NAT1112 National Diagnostics 1L 164.4 EUR

  25ML Nuclistain

  NAT1114 National Diagnostics 25ML 128.4 EUR

  450ML AcrylaGel 30%

  NAT1116 National Diagnostics 450ML 128.4 EUR

  1L AcrylaGel 30%

  NAT1118 National Diagnostics 1L 177.6 EUR

  450ML Bis-AcrylaGel 2%

  NAT1120 National Diagnostics 450ML 98.4 EUR

  1L Bis-AcrylaGel 2%

  NAT1122 National Diagnostics 1L 111.6 EUR

  450ML UreaGel 29:1 Concentrate

  NAT1124 National Diagnostics 450ML 133.2 EUR

  1L UreaGel 29:1 Concentrate

  NAT1126 National Diagnostics 1L 183.6 EUR

  UreaGel 29:1 System 1L Kit

  NAT1128 National Diagnostics EACH 171.6 EUR

  UreaGel 29:1 System 2.2L Kit

  NAT1130 National Diagnostics EACH 253.2 EUR

  450ML SequaGel UreaGel Concentrate

  NAT1132 National Diagnostics 450ML 126 EUR

  1L SequaGel UreaGel Concentrate

  NAT1134 National Diagnostics 1L 160.8 EUR

  SequaGel Sequencing System 1L Kit

  NAT1136 National Diagnostics 1KIT 171.6 EUR

  SequaGel Sequencing System 2.2L Kit

  NAT1138 National Diagnostics EACH 253.2 EUR

  100ML SequaGel Buffer

  NAT1140 National Diagnostics 100ML 80.4 EUR

  200ML SequaGel UreaGel Buffer

  NAT1142 National Diagnostics 200ML 84 EUR

  450ML SequaGel UreaGel-6

  NAT1144 National Diagnostics 450ML 115.2 EUR

  1L SequaGel UreaGel-6

  NAT1146 National Diagnostics 1L 151.2 EUR

  450ML SequaGel UreaGel-8

  NAT1148 National Diagnostics 450ML 115.2 EUR

  1L SequaGel UreaGel-8

  NAT1150 National Diagnostics 1L 151.2 EUR

  450ML SequaGel UreaGel Diluent

  NAT1152 National Diagnostics 450ML 90 EUR

  1L SequaGel UreaGel Diluent

  NAT1154 National Diagnostics 1L 103.2 EUR

  90ML SequaGel Complete Buffer

  NAT1156 National Diagnostics 90ML 79.2 EUR

  200ML SequaGel UreaGel Complete Buffer

  NAT1158 National Diagnostics 200ML 85.2 EUR

  450ML SequaGel XR

  NAT1160 National Diagnostics 450ML 126 EUR

  1L SequaGel XR

  NAT1162 National Diagnostics 1L 165.6 EUR

  100ML SequaGel XR Concentrate

  NAT1164 National Diagnostics 100ML 128.4 EUR

  450ML SequaGel XR Concentrate

  NAT1166 National Diagnostics 450ML 361.2 EUR

  200ML SequaGel MD Monomer Solution

  NAT1168 National Diagnostics 200ML 220.8 EUR

  SequaGel MD SSCP Kit

  NAT1170 National Diagnostics 1KIT 253.2 EUR

  SequaGel MD Heteroduplex Kit

  NAT1172 National Diagnostics EACH 265.2 EUR

  1.2ML SequaGel MD SSCP Stop Solution

  NAT1174 National Diagnostics 1.2ML 85.2 EUR

  450ML AccuGel 19:1 (30%)

  NAT1176 National Diagnostics 450ML 126 EUR

  1L AccuGel 19:1 (30%)

  NAT1178 National Diagnostics 1L 165.6 EUR

  450ML AccuGel 19:1 (40%)

  NAT1180 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

  1L AccuGel 19:1 (40%)

  NAT1182 National Diagnostics 1L 168 EUR

  450ML AccuGel 29:1 (30%)

  NAT1184 National Diagnostics 450ML 126 EUR

  1L AccuGel 29:1 (30%)

  NAT1186 National Diagnostics 1L 165.6 EUR

  450ML AccuGel 29:1 (40%)

  NAT1188 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

  1L AccuGel 29:1 (40%)

  NAT1190 National Diagnostics 1L 168 EUR

  1.2ML Triple Dye Loading Buffer (6X)

  NAT1192 National Diagnostics 1.2ML 85.2 EUR

  UreaGel Loading Buffer

  NAT1194 National Diagnostics 10X1ML 222 EUR

  1L TBE 10X

  NAT1196 National Diagnostics 1L 98.4 EUR

  4L TBE 10X

  NAT1198 National Diagnostics 4L 145.2 EUR

  1L TBE 5X

  NAT1200 National Diagnostics 1L 92.4 EUR

  4L TBE 5X

  NAT1202 National Diagnostics 4L 111.6 EUR

  25ML TE BUFFER 100X

  NAT1204 National Diagnostics 25ML 98.4 EUR

  25ML 10X CE Buffer

  NAT1206 National Diagnostics 25ML 138 EUR

  100ML 10X CE Buffer

  NAT1208 National Diagnostics 100ML 196.8 EUR

  450ML 20X Tris-MOPS SDS

  NAT1210 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

  450ML 20X Tris-MEPS SDS

  NAT1212 National Diagnostics 450ML 130.8 EUR

  1L Tris-Tricine-SDS PAGE Buffer (10X)

  NAT1214 National Diagnostics 1L 217.2 EUR

  1L Tris-Glycine-SDS PAGE Buffer (10X)

  NAT1216 National Diagnostics 1L 105.6 EUR

  4L Tris-Glycine-SDS PAGE Buffer (10X)

  NAT1218 National Diagnostics 4L 148.8 EUR

  1L TTE Glycerol Tolerant Buffer 20X

  NAT1220 National Diagnostics 1L 160.8 EUR

  1L TAE Buffer 50X

  NAT1222 National Diagnostics 1L 148.8 EUR

  1L SSC Buffer 20X

  NAT1224 National Diagnostics 1L 98.4 EUR

  4L SSC Buffer 20X

  NAT1226 National Diagnostics 4L 174 EUR

  100ML SDS Solution 20%

  NAT1228 National Diagnostics 100ML 92.4 EUR

  450ML SDS Solution 20%

  NAT1230 National Diagnostics 450ML 138 EUR

  1L Denaturation Solution

  NAT1232 National Diagnostics 1L 102 EUR

  1L Neutralization Solution

  NAT1234 National Diagnostics 1L 102 EUR

  50G Dextran Sulfate

  NAT1236 National Diagnostics 50G 193.2 EUR

  250G Dextran Sulfate

  NAT1238 National Diagnostics 250G 524.4 EUR

  1L Tris-Glycine Electroblotting Buffer 10X

  NAT1240 National Diagnostics 1L 102 EUR

  4L Tris-Glycine Electroblotting Buffer 10X

  NAT1242 National Diagnostics 4L 145.2 EUR

  1L TBS (10X) Tris Buffered Saline

  NAT1244 National Diagnostics 1L 126 EUR

  1L TBST (10X) Tris Buffered Saline w/Tween 20

  NAT1246 National Diagnostics 1L 126 EUR

  ProtoGel Sample Prep Kit

  NAT1248 National Diagnostics EACH 223.2 EUR

  Protein Loading Buffer Blue 2X

  NAT1250 National Diagnostics 10X1ML 105.6 EUR

  Protein Loading Buffer 5X

  NAT1252 National Diagnostics 10X1ML 151.2 EUR

  50ML Protein Precipitation Kit

  NAT1254 National Diagnostics 50ML 270 EUR

  100ML ProtoLift Western Strip Buffer

  NAT1256 National Diagnostics 100ML 121.2 EUR

  450ML ProtoGel (30%)

  NAT1258 National Diagnostics 450ML 136.8 EUR

  1L ProtoGel (30%)

  NAT1260 National Diagnostics 1L 187.2 EUR

  450ML ProtoGel (40%)

  NAT1262 National Diagnostics 450ML 157.2 EUR

  1L ProtoGel (40%)

  NAT1264 National Diagnostics 1L 204 EUR

  450ML ProtoGel Resolving Buffer 4X

  NAT1266 National Diagnostics 450ML 100.8 EUR

  1L ProtoGel Resolving Buffer

  NAT1268 National Diagnostics 1L 128.4 EUR

  200ML ProtoGel Stacking Buffer

  NAT1270 National Diagnostics 200ML 92.4 EUR

  100ML ProtoGel Quick-Cast 12%

  NAT1272 National Diagnostics 100ML 105.6 EUR

  450ML ProtoGel Quick-Cast 12%

  NAT1274 National Diagnostics 450ML 223.2 EUR

  0.5ML Insite Markers

  NAT1276 National Diagnostics 0.5ML 238.8 EUR

  0.5ML ProtoMarkers

  NAT1278 National Diagnostics 0.5ML 236.4 EUR

  ProtoMetrics

  NAT1280 National Diagnostics EACH 242.4 EUR

  1L EDTA 0.5M Solution

  NAT1282 National Diagnostics 1L 183.6 EUR

  1L Sodium Chloride 0.009 Solution

  NAT1284 National Diagnostics 1L 140.4 EUR

  1L Sodium Chloride 1M Solution

  NAT1286 National Diagnostics 1L 140.4 EUR

  1L Potassium Chloride 1M Solution

  NAT1288 National Diagnostics 1L 140.4 EUR

  1L Tris-HCL 1M pH 7.2

  NAT1290 National Diagnostics 1L 126 EUR

  1L Tris-HCL 1M pH 7.4

  NAT1292 National Diagnostics 1L 126 EUR

  1L Tris-HCL 1M pH 7.6

  NAT1294 National Diagnostics 1L 126 EUR

  Histosol

  NAT1296 National Diagnostics EACH 106.8 EUR

  Histosol

  NAT1298 National Diagnostics EACH 270 EUR

  Mirskys Fixative (ready-to-use)

  NAT1300 National Diagnostics 1USGALLON 96 EUR

  Mirskys Fixative (ready-to-use)

  NAT1302 National Diagnostics EACH 228 EUR

  200ML Mirskys Fixative

  NAT1304 National Diagnostics 200ML 92.4 EUR

  2L Mirskys Fixative

  NAT1306 National Diagnostics 2L 134.4 EUR

  100ML Histomount

  NAT1308 National Diagnostics 100ML 86.4 EUR

  450ML Histomount

  NAT1310 National Diagnostics 450ML 111.6 EUR

  Calci-Clear

  NAT1312 National Diagnostics EACH 93.6 EUR

  Calci-Clear

  NAT1314 National Diagnostics EACH 153.6 EUR

  Calci-Clear

  NAT1316 National Diagnostics EACH 463.2 EUR

  Calci-Clear Rapid

  NAT1318 National Diagnostics EACH 90 EUR

  Calci-Clear Rapid

  NAT1320 National Diagnostics EACH 153.6 EUR

  Calci-Clear Rapid

  NAT1322 National Diagnostics EACH 463.2 EUR

  100ML Hydromount

  NAT1324 National Diagnostics 100ML 110.4 EUR

  Neutralin

  NAT1326 National Diagnostics 5USGALLON 136.8 EUR

  100ML Omnimount

  NAT1328 National Diagnostics 100ML 93.6 EUR

  Histo-Clear

  NAT1330 National Diagnostics 1 US gallon 184 EUR

  Histo-Clear

  NAT1332 National Diagnostics 5 US gallons 699.6 EUR

  Histo-Clear II

  NAT1334 National Diagnostics 1 US gallon 151.2 EUR

  Histo-Clear II

  NAT1336 National Diagnostics 5 US gallons 457.2 EUR

  1L HarrisHematoxylin

  NAT1338 National Diagnostics 1L 147.6 EUR

  100ML Eosin Solution

  NAT1340 National Diagnostics 100ML 106.8 EUR

  1L Scotts Tapwater

  NAT1342 National Diagnostics 1L 90 EUR

  25G Alcian Blue

  NAT1344 National Diagnostics 25G 194.4 EUR

  25G Biebrich Scarlet

  NAT1346 National Diagnostics 25G 144 EUR

  25G Fast Green FCF

  NAT1348 National Diagnostics 25G 192 EUR

  25G Basic Fuchsin

  NAT1350 National Diagnostics 25G 352.8 EUR

  25G Methylene Blue

  NAT1352 National Diagnostics 25G 187.2 EUR

  25G Amido Black 10B

  NAT1354 National Diagnostics 25G 176.4 EUR

  5G Bromocresol Green

  NAT1356 National Diagnostics 5G 187.2 EUR

  10G Bromophenol Blue

  NAT1358 National Diagnostics 10G 169.2 EUR

  10G Coomassie Blue R-250

  NAT1360 National Diagnostics 10G 123.6 EUR

  10G Coomassie Blue G-250

  NAT1362 National Diagnostics 10G 177.6 EUR

  10G Methyl Green

  NAT1364 National Diagnostics 10G 211.2 EUR

  5G Pyronin Y

  NAT1366 National Diagnostics 5G 261.6 EUR

  25G Xylene Cyanol FF

  NAT1368 National Diagnostics 25G 231.6 EUR

  4L Hydrofluor

  NAT1370 National Diagnostics 4L 200.4 EUR

  4L Liquiscint

  NAT1372 National Diagnostics 4L 168 EUR

  4L Betafluor

  NAT1374 National Diagnostics 4L 158.4 EUR

  4L Monofluor

  NAT1376 National Diagnostics 4L 234 EUR

  4L Filtron-X

  NAT1378 National Diagnostics 4L 252 EUR

  Oxosol C14 Oxidizer

  NAT1380 National Diagnostics EACH 322.8 EUR

  1L Oxosol 306

  NAT1382 National Diagnostics 1L 134.4 EUR

  4L Oxosol 306

  NAT1384 National Diagnostics 4L 279.6 EUR

  450ML Carbamate-1 CO2 Absorber

  NAT1386 National Diagnostics 450ML 120 EUR

  4L Ecoscint Ultra

  NAT1388 National Diagnostics 4L 284.4 EUR

  20L Ecoscint Ultra

  NAT1390 National Diagnostics 20L 1135.2 EUR

  4L Ecoscint

  NAT1392 National Diagnostics 4L 205.2 EUR

  20L Ecoscint

  NAT1394 National Diagnostics 20L 638.4 EUR

  4L Ecoscint XR

  NAT1396 National Diagnostics 4L 278.4 EUR

  4L Ecoscint A

  NAT1398 National Diagnostics 4L 237.6 EUR

  20L Ecoscint A

  NAT1400 National Diagnostics 20L 799.2 EUR

   

  Mikroorganizmy wytwarzają enzymy, takie jak oksygenazy, hydrolazy i cytochrom P450, które umożliwiają degradację BaP. Jednak mikrobiologiczna degradacja BaP jest ograniczona ze względu na kilka czynników związanych z jego biodostępnością i właściwościami gleby. Technologie takie jak bioaugmentacja i biostymulacja przyczyniły się do zwiększenia szybkości degradacji BaP. Poza tym zaawansowane technologie, takie jak omika i nanotechnologia, otworzyły nowe drzwi dla lepszej przyszłości mikrobiologicznej degradacji BaP i powiązanych związków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *